00d0b965

International konkurrence for skematisk design af Jinghe New City Culture & Art Center

CDC

(Zhuhai Culture Art Center-billede af INV)

Projekt navn

International konkurrence for skematisk design af Jinghe New City Culture & Art Center

Projektets placering

Jinghe New City, Xixian New Area, Shaanxi-provinsen

Organisationer

Vært

Xixian New Area Jinghe New City Industrial Development Group Co., Ltd.

Arrangør

Shaanxi Xixian New Area Jinghe New City Urban Construction Investment Co., Ltd.

Udbyder af rådgivningstjenester

Shenzhen Ehow R&D Center

Kontaktpersoner

Daisy +86-13312968676 (Beijing-tid, mandag til fredag, 9:00-18:00)

E-mail:competition@ehow.net.cn

Projektoversigt

Jinghe New City Culture & Art Center Project er placeret nord for Binhe 1st Road i Jinghe New City, øst for Huanhu Road, syd for Hubin 4th Road og vest for Jinghe 7th Street.Med Jinghe Avenue som grænse er den opdelt i nord-sydlige grunde.Grunden nord for Jinghe Avenue er jorden JG04-32B for fase I, og grunden mod syd er jorden JG04-128 for fase II.

Planlægningsindikatorer for fase I-jord JG04-32B: Landarealet er omkring 8802 kvadratmeter (ca. 13,20mu), jorden bruges til kulturelle faciliteter (A2), den foreløbige FAR er 1,3 (det lodrette design tager 5m over jorden som ±0, er pladsen på 0-5m taget som underjordisk plads, hvor parkering, civilt luftværn og andre anlæg ikke indgår i FAR-beregning, mens erhvervs- og andre driftsfaciliteter indgår i FAR-beregning), og bygningstætheden er mindre end eller lig med 40 % (beregnet ved en højde på mere end 5m, som er defineret ved ±0).Greenage er større end eller lig med 35%.

Indikatorerne for jord omkring fase I land JG04-32B:

Jord JG04-32A: Jorden er erhvervsjord (B1).Planlægningsindikatorer ved 0-5m: FAR≤0,7, bygningstæthed≤50% (det lodrette design tager 5m over jorden som ±0, pladserne ved 0-5m kan bruges til parkering, civilt luftforsvar og andre faciliteter, som er ikke inkluderet i FAR-beregningen, mens kommercielle og andre driftsfaciliteter er inkluderet i FAR-beregningen), greenage≥25%;planlægningsindikatorer over 5m: FAR≤0,1, greenage≥75%.Den samlede FAR for B1 erhvervsjord er 1,2.Reserven til den fremtidige fase vil blive overvejet.

Jord JG04-32C: Jorden bruges som offentlig grøn jord (G1), FAR≤0,1 og grønt ≥75%.

Planlægningsindikatorer for fase II-jord JG04-128: Landarealet er omkring 12271 kvadratmeter (ca. 18,40mu), jorden bruges til kulturelle faciliteter (A2), den foreløbige FAR er 1,2 (det lodrette design tager 5m over jorden som ±0, er pladsen på 0-5m taget som det underjordiske rum, hvor parkering, udstyr og andre faciliteter ikke indgår i FAR-beregning, mens erhvervs- og andre driftsfaciliteter indgår i FAR-beregning), og bygningstætheden er mindre end eller lig med 40 %.Greenage er større end eller lig med 35%.

Indikatorer for jord omkring fase II land JG04-128:

Jord JG04-127-1: Jorden bruges som offentlig grøn jord (G1), FAR≤0,1 og greenage≥75%.

Jord JG04-127-2: Jorden anvendes som offentlig grøn jord (B1).Planlægningsindikatorer ved 0-5m: FAR≤0,7, bygningstæthed≤50% (det lodrette design tager 5m over jorden som ±0, pladserne ved 0-5m kan bruges til parkering, civilt luftforsvar og andre faciliteter, som er ikke inkluderet i FAR-beregningen, mens kommercielle og andre driftsfaciliteter er inkluderet i FAR-beregningen), greenage≥25%;planlægningsindikatorer over 5m: FAR≤0,1, greenage≥75%.

Overordnede designkrav:

1. Tredimensionel trafikforbindelse af grundene på nord- og sydsiden af ​​Jinghe Avenue vil blive overvejet, med fri højde på ikke mindre end 5,5 m;

2. Ordningen skal have ensartet design med gradvis implementering;

3. Projekteringsparametre skal ligge inden for de endelige lovpligtige planbetingelser.

Kultur- og kunstcentrets hovedprogrammer omfatter bibliotek, kultur- og kunstcenter, biograf, musik, dans, traditionel dramaforestilling, moderne drama, kalligrafi- og maleriudstilling og andre fritids-, catering- og rekreative faciliteter.

Nøgledesignomfang: Konkurrencens hoveddesignomfang er det arkitektoniske og landskabelige design af to A2-områder i fase I JG04-32B og fase II JG04-128.

Konceptuelt designomfang: For at opbygge Kultur- og Kunstcentret som en helhed og danne en overordnet sammenhæng, er designet påkrævet for at give konceptuelle forslag til arealet JG04-32A, JG04-127 og JG04-32C og landskab på tværs af gaden overkørsel af Jinghe Avenue.

cdss

(Kort over arealanvendelsesomfang)

Konkurrenceindhold

Skematisk design af Jinghe New City Culture & Art Center.De specifikke designkrav er underlagt Design Brief of International Competition for Schematic Design af Jinghe New City Culture & Art Center, der udgives i anden fase.

Ansøgningskrav

(1) Der er ingen kvalifikationsgrænse for designbureauer til at ansøge om denne konkurrence.Både nationale og internationale designbureauer med relevant designerfaring (uafhængige juridiske enheder eller andre organisationer, der har evnen til selvstændigt at bære civilretligt ansvar) kan ansøge.Ansøgning som et konsortium er tilladt at danne stærk alliance og komplementære fordele, med ikke mere end 2 konsortiummedlemmer.Derudover må hvert konsortiumsmedlem ikke lave duplikerede ansøgninger, hverken alene eller ved at tilslutte sig et andet konsortium med andre designbureauer.

Stk. 2. Der gives fortrinsret til designbureauer med erfaring i større offentlige kulturelle byggeprojekter, såsom museum, kunsthal, udstillingshal, videnskabs- og teknologimuseum, bibliotek, kultur- og kunstgalleri mv.

(3) Ansøgninger fra enkeltpersoner eller en gruppe af enkeltpersoner accepteres ikke i denne konkurrence.

Stk. 4. Designpersonalet, der deltager i denne konkurrence, skal være registreret hos det designbureau, der indgiver ansøgningen.

(5) Ansøgeren skal fremlægge prækvalifikationsansøgningsdokumenter i henhold til kravene i konkurrencedokumentet.

(6) Ansøgeren skal indsende prækvalifikationsansøgningsdokumenterne til det udpegede sted inden kl. 15.00 den 20. januar 2022 (Beijing-tid) og logge ind på følgende websted eller scanne QR-koden for at logge ind og registrere oplysningerne før deadline:

http://hi07552w.mikecrm.com/oqYjaCs

cdsccd'er

Konkurrenceregler

Denne konkurrence er opdelt i to faser: 1. etape – prækvalifikation, 2. etape – designkonkurrence.

1. etape – prækvalifikation

Værten vil nedsætte et prækvalifikationsudvalg og foretage en omfattende gennemgang af prækvalifikationsansøgningsdokumenterne indsendt af ansøgerne.Gennemgangens indhold inkluderer ansøgerens brancheomdømme, projektydelse, priser og det foreslåede team i projektet.Prækvalifikationsudvalget udvælger 3 udvalgte bureauer gennem åben afstemning (elimineret runde for runde) for at gå ind i anden fase.Samtidig udvælges 2 alternative deltagende bureauer (med ranking), og de alternative bureauer vil blive erstattet i rækkefølge, når de shortlistede bureauer trækker sig.

2. etape – designkonkurrence

De 3 udvalgte bureauer vil indsende gyldige leverancer, der opfylder kravene i Design Brief.Ordningsrevisionsudvalget vedtager en åben afstemningsmetode (runde-for-runde-eliminering) til at rangordne de tre ordninger og fremsætte optimeringsforslag til førstepladsordningen.Førstepladsen er vinderen af ​​dette projekt og vil blive tildelt med den efterfølgende projektudviklingskontrakt, og anden- og tredjepladsen vil modtage tilsvarende bonusser.

Konkurrenceplan (foreløbig)

cdsff

Bemærk: Al den nævnte tid er Beijing-tid.Værten forbeholder sig retten til at justere tidsplanen.I tilfælde af justering af tidsplanen vil værten underrette deltagerne via e-mail.

Bonus og designudviklingsgebyr

Bonustildelingstabel

cdsfsf

Designudviklingsgebyr

Den øvre grænse for det efterfølgende projektdesignudviklingsgebyr er RMB20 millioner (inklusive skat, inklusive RMB2,60 millioner bonus), og de shortlistede deltagere skal afgive tilbud baseret på indholdet af efterfølgende udviklingsarbejde.Arrangøren vil foretage kommerciel forhandling med vinderen af ​​førstepladsen og underskrive den efterfølgende anlægsudviklingskontrakt baseret på det faktiske forhandlingsresultat, med arbejdsindholdet inklusive den arkitektoniske skematiske udformning inden for grundgrænsen (når omfanget af byggegodkendelse for ordningen, hvor den arkitektoniske udformning skal nå omfanget af designudvikling), samarbejde under byggetegningsprojekteringsfasen, samarbejde i byggefasen og andet konsulentarbejde.

9.3 Designudviklingsgebyrer og bonusser for denne konkurrence afregnes i RMB.Eventuelle skatter, der hidrører fra de modtagne gebyrer, skal afholdes af deltagerne, og de kinesiske indenlandske skattebetalingsfakturaer, der opfylder arrangørens krav, skal fremlægges.De relevante betalingsformaliteter vil blive behandlet, efter at resultaterne af konkurrencen er offentliggjort.Skabelonerne for efterfølgende projektudviklingskontrakt og bonusudbetalingsaftale vil blive leveret til de udvalgte deltagere sammen med Design Brief på anden fase.

9.4 Hvis deltageren deltager i denne konkurrence i et konsortiums navn, underskriver arrangøren betalingsaftalen eller kontrakten med konsortiets medlemmer.Hvis et udenlandsk designbureau ikke kan indsamle RMB via sin konto, kan det give en legitim og uafhængig juridisk enhed i Kina tilladelse til at opkræve betalinger på vegne.

9.5 Hvis skemavurderingsudvalget mener, at bidragene fra deltageren ikke opfylder designudstrækningen og kravene i denne konkurrence, betaler værten ikke bonus eller designkompensationsgebyr.

9.6 Deltageren skal afholde alle sine udgifter (inklusive rejse- og opholdsudgifter), som er afholdt i denne konkurrence.

Indkøb af materialer

Hjemmesider til forespørgsel om konkurrenceinformation:

Hjemmeside for ledelseskomitéen for Shaanxi Xixian New Area Jinghe New City:

http://jhxc.xixianxinqu.gov.cn/

Hjemmeside for Xixian New Area Jinghe New City Industrial Development Group Co., Ltd.:

http://www.jhncidg.com/

Hjemmeside til download af konkurrencedokument:

Link: https://pan.baidu.com/s/1vfISiaLqjII50vqDVcdjZQ

Adgangskode: jhxc

Kildelink: www.archrace.com

Indlægstid: Jan-11-2022

Efterlad din besked